0

Presse

10. oktober 2019

 

Vi støtter Aalborg Zoo og arbejdet med naturbevaring i Sydafrika
 

Aalborg Zoo har siden 2009 samarbejdet med Transfrontier Africa som driver en forskningslejr i det 52.000 hektar store Balule Naturreservat i Greater Krüger Nationalpark, Sydafrika. Transfrontier Africa ledes af Craig Spencer og hans team.

Transfrontier Africa har 4 hovedfunktioner:
1.     Forskning
De fungerer som videnskabelig rådgiver for Balule naturreservatet, så naturreservatet kan læne sig op af videnskabeligt dokumenterede afhandlinger, når der skal træffes afgørende beslutninger for reservatet.

2.     Kampen mod krybskytter
Grundet den store stigning af krybskytteri dannede Transfrontier Africa tilbage i 2013 antikrybskytteenheden ”Black Mamba APU”, der er en gruppe på mere end 36 lokale kvinder, som bruges som værn mod krybskytteri. Black Mamba fungerer som Balule naturreservatets første værn mod krybskytter.

3.     Lokalsamfundet:
Transfrontier Africa står for Balule naturreservatets indsats i lokalsamfundet blandt andet med uddannelsesprogrammet ”Bush Babies”. De yder ligeledes hjælp ved indsatser i forbindelse med de konflikter, der opstår mellem mennesker og dyr

4.     Tilskadekommen dyr
Transfrontier Africa står for de indsatser, der skal gøres i forbindelse med dyr der kommer til skade, f.eks i forbindelse med krybskytteri, og for at bringe undvegne dyr tilbage til reservatet.

Derudover er Craig Spencer forvalter og dermed leder af Balules vestligste sektion, ”Olifants West”.

Transfrontier Africa arbejder endvidere tæt sammen med ”Elephants Alive” (tidligere ”Save the Elephants”)

Aalborg Zoo er, i samarbejde med havens gæster, hovedsponsor for det prisvindende projekt ”Black Mamba APU”, og sender årligt et beløb, som dækker et års madration i felten til de personer, som dagligt arbejder med krybskytteri.

Gennem årene har der tilmed været en stigende interesse for at støtte Transfrontier Africas arbejde på flere fronter, og Aalborg Zoo samler derfor også ind til dette.

Når man arbejder i felten opstår der ofte situationer som kræver en håndsrækning, eller man står og mangler materiel. Vi bliver i Aalborg Zoo løbende opdateret med, hvilke behov projektet har, hvad de ønsker, og om der er alarmerende situationer.

Eksempler på hvad der gennem tiden er sendt penge til:
-        Køb af nye GPS sendere så der kan ske en præcis overvågning af dyrene

-        Ansættelse af studerende, som skal undervise i skoleprogrammet Bush Babies

-        Køb og vedligehold af køretøjer og andet materiel til Black Mambas aktiviteter

-        Oprettelse af nye bushcamps til Mambaerne, når de arbejder i felten.

-        Oprettelse af ny forskerlejr.

Ved at støtte gennem Aalborg Zoo er vi sikre på at pengene går ubeskåret til Transfrontier Africas arbejde og derved naturbevaringen i området.